Connect with us

VietinCrypto

Notm là dự án tốt nhất để chống lại tin tức giả mạo.

ICO

Notm là dự án tốt nhất để chống lại tin tức giả mạo.

Notm là một hệ sinh thái bao gồm một số dự án tương tác với nhau.

• Dự án đầu tiên là nền tảng tin tức Notm với định vị địa lý. Ý tưởng chính của nền tảng Notm là chống lại tin tức giả mạo (fake news ), và điều này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng sự đồng thuận và định vị địa lý. Để tạo, chỉnh sửa, xác nhận hoặc hủy phiên bản của ấn phẩm có thể tất cả người dùng ở vị trí của tin tức. Do đó, phiên bản cuối cùng của ấn phẩm được thông qua bởi sự đồng thuận. Các tác giả của nền tảng Notm sẽ nhận được phần thưởng dưới dạng mã thông báo Notm, điều này phụ thuộc vào mức độ liên quan và mức độ phổ biến của các tài liệu được xuất bản. Bạn có thể lưu trữ hoặc giao dịch mã thông báo Notm trên Sàn giao dịch Notm.

• Dự án thứ hai là Notm Exchange. Tại sàn giao dịch, mã thông báo Notm có thể được lưu trữ, trao đổi với các loại tiền điện tử khác, cũng như chuyển sang quản lý “bot” ngân hàng, có thể đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng đã được xác minh. Giao dịch ký quỹ cũng sẽ có sẵn trên sàn giao dịch.

• Dự án thứ ba là Bank Notm. Người dùng có tài khoản ngân hàng được đồng bộ hóa với tài khoản đã được xác minh trên Notm Exchange sẽ có thể chuyển đổi ngay lập tức mã thông báo Notm thành tiền định danh. Khi thanh toán bằng thẻ, ngân hàng nhận được yêu cầu về một số tiền nhất định, “bot” ngân hàng sẽ mua ngay lập tức token Notm trên Notm #Exchange.

Ý tưởng này có tính toàn cầu và nếu chúng ta mở rộng nền tảng Notm tới hầu hết các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể thay đổi tương lai tốt hơn. Trong kết quả cuối cùng, chúng ta phải có được một nền tảng toàn cầu với các tài liệu tin tức đáng tin cậy, nơi các tác giả của nội dung sẽ nhận được thu nhập chính. Trong trường hợp này, việc sử dụng mã thông báo nhận được sẽ thuận tiện nhất, nhờ vào việc đồng bộ hóa tài khoản trao đổi và tài khoản ngân hàng. Cần lưu ý rằng “bot” ngân hàng sẽ được thiết kế chỉ để hoạt động với mã thông báo Notm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://notm.io và các liên kết sau trên các mạng xã hội:

Twitter: https://twitter.com/Notmplatform

Facebook: https://www.facebook.com/Notmplatform

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

More in ICO

Facebook

Xu hướng

To Top